•Thạch Pudding

Sữa Tươi | Cà Phê | Sương Sáo | Sôcôla | Flan

Milk | Coffee | Herbal Jelly | Chocolate | Flan
3

Phô Mai | Trà Xanh | Khoai Môn

Cheese | Matcha | Taro
8

Hạt Đẹp

Agar Jelly
10

•Trân Châu Đen | Trắng Black Boba | White Boba

Sữa Tươi | Cà Phê | Sương Sáo | Sôcôla | Flan

Milk | Coffee | Herbal Jelly | Chocolate | Flan
 

•Thủy Tinh:

Chanh Dây | Ya-ua | Kiwi | Dâu | Đường Phèn | Nguyên Vị | Đào | Vải

Popball: Passion Fruits | Yogur t | Kiwi | Strawberry | Sugars | Original | Peach | Lychee
5

•Hạt Rainbow

Trà Xanh | Cà Phê | Nha Đam | Trái Cây

Greentea | Coffee | Aloe Vera | Fruits
 

•Sủi Bọt Milk Foam

12

•Boba Cheez Cheese Milk Foam

15