• ThạchPudding

 • Sữa Tươi | Cà Phê | Sương Sáo | Sôcôla | Flan

  Milk | Coffee | Herbal Jelly | Chocolate | Flan
  5
 • Phô Mai | Trà Xanh

  Cheese | Matcha
  8

 • HạtJelly

 • Nha Đam

  Aloe Vera
  5
 • Trái Cây

  Fruits
  8
 • Hạt Đẹp | Hạt đẹp đường đen

  Agar Jelly/Brown Sugar Agar Jelly
  10

 • Trân Châu ĐenBlack Boba

 • Thủy TinhPopball

 • Chanh Dây | Ya-ua | Kiwi | Dâu | Nguyên Vị | Vải

  Passion Fruits | Yogurt | Kiwi | Strawberry | Original | Lychee
  8

 • Sủi BọtMilk Foam

 • Boba Cheez

  Cheese Milk Foam
  15