•Thạch Pudding

Sữa Tươi | Cà Phê | Sương Sáo | Sôcôla | Flan

Milk | Coffee | Herbal Jelly | Chocolate | Flan
5

Phô Mai | Trà Xanh | Khoai Môn

Cheese | Matcha | Taro
8

Hạt Đẹp/ Hạt đẹp đường đen/Jelly Kim tuyến

Agar Jelly/Brown Sugar Agar Jelly/ Gold Jelly
10

•Trân Châu Đen | Trắng Black Boba | White Boba

8

•Thủy Tinh:

Chanh Dây | Ya-ua | Kiwi | Dâu | Đường Phèn | Nguyên Vị | Đào | Vải

Popball: Passion Fruits | Yogur t | Kiwi | Strawberry | Sugars | Original | Peach | Lychee
8

•Hạt Rainbow

Trà Xanh | Cà Phê  | Trái Cây

Greentea | Coffee | Aloe Vera | Fruits
8

•Sủi Bọt Milk Foam

15

•Boba Cheez Cheese Milk Foam

15